อัลบั้มภาพ " โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 )


 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดโครงการฯขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ วัดเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำหน่วยบริการภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ นอกสถานที่ รวมถึงให้บริการด้านต่างๆของทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง เข้าถึงประชาชน