อัลบั้มภาพ " โครงการประเพณีสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการประเพณีสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 )

 
โครงการประเพณีสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมกับคณะกรรมการวัดเกาะเพชร ได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2558 ณ วัดเกาะเพชร เพื่อสืบสานประเพณีไทย และส่งเสริมจิตสำนึกในการแสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ แก่ลูกหลานชาวเกาะเพชร