อัลบั้มภาพ " โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 )


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 17 กันยายน 2558 เทศบาลเกาะเพชร ได้จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณวัดเกาะเพชร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกรรม