อัลบั้มภาพ " โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว ( ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 )


 
โครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมกับค่ายรวมใจแด่พ่อหลวง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการสานสายใยใจหนึ่งเดียว ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 166 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้รู้จักบุญคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ คุณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์และตอบแทนคุณของแผ่นดิน