อัลบั้มภาพ " โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2559 ) 
โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559 โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2559วันที่ 28 ธ.ค.58-4 ม.ค.59 หน้าศูนย์ อปพร.สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น อสม. อปพร. เจ้าหน้าที่ปกครอง(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) พนง.ลูกจ้างเทศบาลตำบลเกาะเพชร