อัลบั้มภาพ "ศึกษาดูงาน ณ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมในก"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ศึกษาดูงาน ณ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมในก ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 )
 
"เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้รับความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต"