อัลบั้มภาพ "ทำบุญถวายเทียนพรรษา 3 วัด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ทำบุญถวายเทียนพรรษา 3 วัด ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 )

 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร โดยปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร และพนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา 3 วัด 1.วัดเกาะเพชร 2.วัดบางนบ 3.วัดบ้านด่าน อันเป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการทุจริต