อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบวัดเกาะเพชร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบวัดเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 )

 
เช้าวันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขึ้น ด้วยการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัดเกาะเพชร โดยการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัดเกาะเพชร ใส่ทรายอะเบทในโอ่งน้ำ เพื่อป้อกันการแพร่ระบาดของยุงลาย เก็บขยะ ถอนหญ้ากำจัดวัชพืช ซึ่งจะทำให้วัดน่าอยู่ เพราะวัดเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป