อัลบั้มภาพ "อาหารกลางวันเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > อาหารกลางวันเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 )

 
อาหารกลางวันเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...... หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ เทศบาลตำบลเกาะเพชรส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนของ ศพด.ตำบลเกาะเพชร และ ศพด.บ้านไชยราม ได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มท้องทุกวัน อาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อพัฒนาร่างกายของทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์