อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 )

 
ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจกรักภักดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อำเภอหัวไทร โดยนายอำเภอหัวไทร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดบ้านด่าน ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหัวไทร จำนวน 15 แห่ง จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้มีส่วนร่วมด้วยการกำหนดให้มีกิจกรรมของหน่วยงานที่หลากหลาย ดังนี้ -ปลูกต้นจาก เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ การป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง ขณะเดียวกันเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ ใช้ใบห่อขนม ใช้ใบทำหลังคา รวมถึงผลจาก และน้ำจากที่นิยมนำมารับประทาน เนื่องจากลูกจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน ส่วนน้ำจากให้รสหอมหวานเช่นกัน -ปลูกต้นลำพู ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และดูดซึมน้ำเสียเป็นน้ำดี เป็นที่อยู่อาศัยของนกและหิ่งห้อย ดอกลำพูยังเป็นของเล่นให้เด็ก ๆ อีกด้วย - ปลูกต้นทองอุไร เพื่อทำให้ภูมิทัศน์ในพื้นที่สวยงานด้วยสีเหลืองทองอร่ามตลอดริมถนนบริเวณถนนสายสะพานบ้านด่าน-ถนนเลียบชายทะเล -ก่อสร้างซั้งปลา เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำคลองหัวไทร-ปากพนัง -ทำบ่อดักไขมัน ช่วยกักเก็บเพื่อให้น้ำและไขมันได้แยกตัวออกจากกันแล้วจึงค่อยปล่อยน้ำทิ้งที่มีความสะอาดเพียงพอออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ โดยอำเภอหัวไทร -ปล่อยปลากะพง จำนวน 10,000 ตัว โดยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากประมงอำเภอหัวไทร