อัลบั้มภาพ " ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562 )
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563