อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามัสยิดบ้านแสงสุริยา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามัสยิดบ้านแสงสุริยา ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2562 ) 
เช้าวันนี้ (5 สิงหาคม 2562) เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร อสม.ตำบลเกาะเพชร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขึ้น โดยการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณมัสยิดบ้านแสงสุริยา ม.9 ต.เกาะเพชร