อัลบั้มภาพ "โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2562 ) 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศพค.ตำบลเกาะเพชร จัดโครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในตำบลเกาะเพชร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร