อัลบั้มภาพ "ทำก้อนปูนแดง กำจัดลูกน้ำยุงลาย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ทำก้อนปูนแดง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2562 ) 
ด้วยพบการระบาดหนักของโรคไข้เลือดออก โดยตัวเลขระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 กรกฎาคม 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 6 ราย ป่วยจำนวน 1,660 ราย พบการระบาดในทุกอำเภอของจังหวัด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลเกาะเพชร จัดให้มีการระดมทีมอสม.ตำบลเกาะเพชร ทำก้อนปูนแดงกำจัดยุงลาย พร้อมแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช