อัลบั้มภาพ "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 )


 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลเกาะเพชร ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะนำไปสู่ถึงความตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กิจกรรมพัฒนาเด็กในครั้งนี้ ดำเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.กิจกรรมพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 2.กิจกรรมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย -กิจกรรมการแสดงบนเวที -กิจกรรมการแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆ -กิจกรรมจับฉลากหางบัตรลุ้นของรางวัล