อัลบั้มภาพ "โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ) 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมสืบทอดประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ณ วัดเกาะเพชร เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามและเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้