อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 )

 
เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (สานตะกร้าเชือกเส้นใยพลาสติก) ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริม โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถทำที่บ้านได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือครอบครัวได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้