อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 )
 
เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ (หลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านแก่เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริม โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือครอบครัวได้