อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชน สามารถรองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับเยาวชน