อัลบั้มภาพ "โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2562"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2562 ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 )
 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร อสม.ตำบลเกาะเพชร โรงเรียนบ้านบางโหนด โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะเพชร