อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลื"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลื ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 )

 
เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มาให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พนักงานเทศบาลและประชาชนที่สนใจ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เมื่อศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรงาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช