อัลบั้มภาพ "ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำเภอ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามอำเภอ ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 ) 
ด้วยอำเภอหัวไทร ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 11 ต.หัวไทร จ.นครศรีฯ เพื่อรับบริการตามระบบดูแล และเฝ้าสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงขอสนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอ