อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ) 
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร โดยมีนายดลเลาะ เจ๊ะตำ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรเป็นประธานที่ประชุม ในการจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชรงามเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช