อัลบั้มภาพ "ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยมีนายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรเป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมเพชรงามเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมมีมติเห็นชอบาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ภาพบรรยากาศการประชุมฯ ที่แนบมาด้วยแล้วนี้