อัลบั้มภาพ "ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปี ตำบลเกาะเพชร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงจมน้ำเด็กอายุ 5-15 ปี ตำบลเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ) 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร กำหนดพื้นเสีย่งจมน้ำตำบลเกาะเพชร จำนวน 6 จุด ดังนี้ 1 ชายทะเลบริเวณโรงเรียนสอนศาสนาหมู่ที่6 บ้านหนองหงส์ 2 ชายทะเลบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ 6 3 ชายทะเลบ้านเกาะเพชรเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 4 ชายฝั่งคลองใต้สะพานวัดบ้านด่าน หมู่ที่ 3 5 ชายทะเลมัสยิดบ้านหัวหรง หมู่ที่ 5 6 ชายทะเลมัสยิดบ้านต้นสน หมู่ที่ 9 จึงขอให้เด็กและผู้ปกครองจงเฝ้าระวังและช่วยกันป้องกันการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ด้วย