อัลบั้มภาพ "ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงจมน้ำตำบลเกาะเพชร ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 )
 
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอประชาสัมพันธ์พื้นที่เสีย่งจมน้ำตำบลเกาะเพชร ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 6 จุดด้วยกัน ดังนี้ 1 ชายทะเลบริเวณโรงเรียนสอนศาสนาหมู่ที่6 บ้านหนองหงส์ 2 ชายทะเลบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร หมู่ที่ 6 3 ชายทะเลบ้านเกาะเพชรเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 จำนวน 10 คน 4 ชายฝั่งคลองใต้สะพานวัดบ้านด่าน หมู่ที่ 3 จำนวน 20 คน 5 ชายทะเลมัสยิดบ้านหัวหรง หมู่ที่ 5 จำนวน 20 คน 6 ชายทะเลมัสยิดบ้านต้นสน หมู่ที่ 9 จำนวน 20 คน จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดระมัดระวังและเฝ้าระวังในการเล่นน้ำในพื้นที่ทั้งลำคลองและทะเล