อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชรเกมส์  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชรเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2562
โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว
โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2562
โครงการขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%
โครงการขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ประจำปี 2
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่ 2562
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่ 2562
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2561
โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562
โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ศึกษาดูงาน ณ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช การเสริมสร้
ศึกษาดูงาน ณ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช การเสริมสร้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2561
โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา ประจำปี 2562
โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา ประจำปี 2562
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2561
เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2561
โครงการเกาะเพชร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2561
โครงการเกาะเพชร โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2561