อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชร คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชร คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2558
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2661) (การจัดเวทีประชาคม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2661) (การจัดเวทีประชาคม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2558
โครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2558
โครงการฝึกเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 255
โครงการฝึกเยาวชนเกาะเพชรปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 255
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2558
โครงการผังชุมชน
โครงการผังชุมชน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการค่ายรวมใจแด่พ่อหลวง ประจำปี 2557
โครงการค่ายรวมใจแด่พ่อหลวง ประจำปี 2557
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557
โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2557
โครงการรักบ้าน รักชีวิต ช่วยกันพิชิตอัคคีภัย ประจำปี 2557
โครงการรักบ้าน รักชีวิต ช่วยกันพิชิตอัคคีภัย ประจำปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2557
โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2556
โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2556
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2556
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2556

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2556
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลแข่งขันตกกปลาอำเภอหัวไทร ครั้งที่ 1
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลแข่งขันตกกปลาอำเภอหัวไทร ครั้งที่ 1
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2556
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2555
เฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555
เฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2555
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2554
การแสดงภาคกลางคืน ประเพณีงานสงกรานต์ วันกตัญญู ผู้สูงอายุ
การแสดงภาคกลางคืน ประเพณีงานสงกรานต์ วันกตัญญู ผู้สูงอายุ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2554
วันที่ 11 เมษายน 2554 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดงานประเพณีสงก
วันที่ 11 เมษายน 2554 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดงานประเพณีสงก
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2554
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2554
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ราษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากภัยพิบัติ
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ราษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากภัยพิบัติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2554