อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
สถานกาณ์ที่เกาะเพชร
สถานกาณ์ที่เกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2554
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2554
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในวันม
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในวันม
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2554
โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ วันเอดส์โลก
โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ วันเอดส์โลก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2553

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2553
มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในเขตตำบลเกาะเพชร
มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในเขตตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย และ
การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย และ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2553
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ชุดที่ (2)
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ชุดที่ (2)
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2553

ทะเลแสนสวย หาดทรายแสนงาม กับบรรยากาศยามบ่ายที่เกาะเพชร
ทะเลแสนสวย หาดทรายแสนงาม กับบรรยากาศยามบ่ายที่เกาะเพชร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 700 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2553
แห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ
แห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2553