อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 4
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 4
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี  พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ. 2564
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2564

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2564
โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานเ
โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานเ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ผังเมืองรวม
ประชาสัมพันธ์ผังเมืองรวม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2564
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
คุณสมบัตินายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น
คุณสมบัตินายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในตำบลเกาะเพชร ประจำวันท
ยอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในตำบลเกาะเพชร ประจำวันท
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดนครศีรฯ ระลอกใหม่ ณ วันที่ 9 มกร
สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดนครศีรฯ ระลอกใหม่ ณ วันที่ 9 มกร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2564

เบอร์ติดต่อกรณีหลีกเลี่ยงการเดินทางมาติดต่อราชการกรณีไม่จำเป
เบอร์ติดต่อกรณีหลีกเลี่ยงการเดินทางมาติดต่อราชการกรณีไม่จำเป
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2564
ยอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในตำบลเกาะเพชร ประจำวันท
ยอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในตำบลเกาะเพชร ประจำวันท
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2564
ยอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในตำบลเกาะเพชร ประจำวันท
ยอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในตำบลเกาะเพชร ประจำวันท
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2564
การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพ
การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ฯและเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้พิการในพื้นที
ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ฯและเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้พิการในพื้นที
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563