อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัต
ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัต
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
โครงการแข่งขันเรือเพรียว
โครงการแข่งขันเรือเพรียว
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2563

โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพประจำปี 2563
โครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพประจำปี 2563
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2563
ขอความอนุเคราะห์รถลำเลียงน้ำในการไล่น้ำล้างท่อเมนประปา หมู่9
ขอความอนุเคราะห์รถลำเลียงน้ำในการไล่น้ำล้างท่อเมนประปา หมู่9
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2563
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. 2563
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2563
โครงการคนหัวแข็งรักษาวินัยจราจรประจำปี 2563
โครงการคนหัวแข็งรักษาวินัยจราจรประจำปี 2563
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไตร
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไตร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2563

รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ขอความอนุเคราะห์รถJCB จากเทศบาลตำบลหน้าสตน
ขอความอนุเคราะห์รถJCB จากเทศบาลตำบลหน้าสตน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภั
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน(โรงเรียน)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน(โรงเรียน)
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาระบบป้องกันการจมน้ำ
โครงการพัฒนาระบบป้องกันการจมน้ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมขนส่งของเสียอันตราย ปี 2563 ครั้งที่2
กิจกรรมขนส่งของเสียอันตราย ปี 2563 ครั้งที่2
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2563
โครงการเทศบาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ ประจำปี 2563
โครงการเทศบาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ ประจำปี 2563
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 329 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้อง
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้อง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กรกฏาคม 2563
กิจกรรมอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
กิจกรรมอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2563
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2563