อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไต
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไต
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี  พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ. 2563
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ขอชื่นชม ในการปฏิบัติงาน ของ อสม.พื้นที่ตำบลเกาะเพชร
ขอชื่นชม ในการปฏิบัติงาน ของ อสม.พื้นที่ตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2563
กิจกรรม ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
กิจกรรม ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2563

ส่งมอบหน้ากากอนามัย
ส่งมอบหน้ากากอนามัย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2563
กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCovกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบา
กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCovกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบา
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2563
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไตร
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไตร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทำความสะอาดมัสยึดหนองหงส์
ทำความสะอาดมัสยึดหนองหงส์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2563
ทำความสะอาดมัสยิดบ้านแสงสุริยา
ทำความสะอาดมัสยิดบ้านแสงสุริยา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย
เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2563
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติทต.เกาะเพชร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติทต.เกาะเพชร
(จำนวน 69 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2563
เก็บก้อนน้ำมัน ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 บ้านต้นสน
เก็บก้อนน้ำมัน ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 บ้านต้นสน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2563

ส่งมอบวัสดุกีฬา ประจำปี 2563
ส่งมอบวัสดุกีฬา ประจำปี 2563
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุฯ เดือน ก.พ.63( มอบความรู้ สนุกผ่อนคลาย)
โรงเรียนผู้สูงอายุฯ เดือน ก.พ.63( มอบความรู้ สนุกผ่อนคลาย)
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2563
โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2563
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยติด
งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยติด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ไตรม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563