อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
ลงพื้นที่ตรวจสอบทางเคมี ของผู้ประกอบการร้านอาหารฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบทางเคมี ของผู้ประกอบการร้านอาหารฯ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2563
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.บ้านไชยราม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.บ้านไชยราม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2563

โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรค
โครงการเฝ้าระวังอาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรค
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2563
ร่วมงาน Open House นพคุณประชาสรรค์ ครั้งที่ 2
ร่วมงาน Open House นพคุณประชาสรรค์ ครั้งที่ 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2563
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่ 2563 (ขับรถดีมีน้ำใจ รัก
โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่ 2563 (ขับรถดีมีน้ำใจ รัก
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2563
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2563
กิจกรรม การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุ ภายใต้โครงก
กิจกรรม การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุ ภายใต้โครงก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2563

ร่วม “กิจกรรมวิ่งด้วยเท้าก้าวด้วยใจไปด้วยกัน”
ร่วม “กิจกรรมวิ่งด้วยเท้าก้าวด้วยใจไปด้วยกัน”
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2563
โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ
โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2562
บูรณาการความร่วมมืองานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง “กระบ
บูรณาการความร่วมมืองานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง “กระบ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัดเรื่อง กระบวนการทำงานท้องวั
ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัดเรื่อง กระบวนการทำงานท้องวั
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รับเกียรติบัตร อปท.ดีเด่นด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ปี 256
รับเกียรติบัตร อปท.ดีเด่นด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ปี 256
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2562
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2562
 09.09 น. เปิดอาคารกองคลัง
09.09 น. เปิดอาคารกองคลัง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2562
จัดวางกระสอบทรายและถมหินคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
จัดวางกระสอบทรายและถมหินคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2562