อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเพ
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ร่วมงานประชุมฯ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร งาน EHA Forum 2019
ร่วมงานประชุมฯ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร งาน EHA Forum 2019
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ภารกิจของทีมสี (Teamwork )
ภารกิจของทีมสี (Teamwork )
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2
ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ (ฝึกอาชีพเยาว
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ (ฝึกอาชีพเยาว
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไตร
รายงานผลการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆไตร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563
โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

ร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23
ร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม 5 ส ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน
กิจกรรม 5 ส ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลา
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562
โครงการเด็ก เยาวชนเสริมสร้างเพิ่มทักษะชีวิตรับศตวรรษที่ 21
โครงการเด็ก เยาวชนเสริมสร้างเพิ่มทักษะชีวิตรับศตวรรษที่ 21
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562

นำเสนอผลงานในการคัดเลือกอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2
นำเสนอผลงานในการคัดเลือกอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562
“ อันดับที่ 3 ” การประกวดอปท.ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดฯ ประจำปี
“ อันดับที่ 3 ” การประกวดอปท.ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดฯ ประจำปี
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2562
แข่งขันเรือเพรียว (พระราชทาาน) ประจำปี 2562
แข่งขันเรือเพรียว (พระราชทาาน) ประจำปี 2562
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2562
โครงการชักพระเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563
โครงการชักพระเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ประสานความร่วมมือบริการทำบัตรนอกสถานที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตีย
ประสานความร่วมมือบริการทำบัตรนอกสถานที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตีย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2562