อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2562
จัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ
จัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2562
แผนการดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะและตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธาร
แผนการดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะและตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธาร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2562
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2562
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.บ้านไชยราม)
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.บ้านไชยราม)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2562

ลงพื้นที่ให้บริการผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ลงพื้นที่ให้บริการผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2562
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน ประจำปี 2562
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562
กิจกรรมขนส่งของเสียอันตราย ปี 2562 ครั้งที่2
กิจกรรมขนส่งของเสียอันตราย ปี 2562 ครั้งที่2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2562
"รับรางวัลระดับดีเยี่ยม" รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2562

โครงการธนาคารขยะ (รับซื้อขยะ)
โครงการธนาคารขยะ (รับซื้อขยะ)
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2562
โรงเรียนครอบครัว (หลักสูตรเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่)
โรงเรียนครอบครัว (หลักสูตรเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่)
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปันหายาเสพติดในเยาวชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปันหายาเสพติดในเยาวชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2562
รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสถานที่ราชการสะอาดฯ ประจำปี 256
รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดสถานที่ราชการสะอาดฯ ประจำปี 256
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2562
โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดีย
โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดีย
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2562

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ระยะที่ 2
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2562
งานมัสยิด
งานมัสยิด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2562
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2562
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2562