อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปี 2562
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2562
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบ
โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบ
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
ปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2562
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร “หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36” ประจ
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร “หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36” ประจ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2562

โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2562
ทำก้อนปูนแดง กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทำก้อนปูนแดง กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2562
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง
โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2562
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นควันไฟป่าพรุควนเคร็ง
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นควันไฟป่าพรุควนเคร็ง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดกา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดกา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามัสยิดบ้านแสงสุริยา
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนามัสยิดบ้านแสงสุริยา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2562
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2562
โครงการตำบลนมแม่เพื่อลูกสมองดีมีพัฒนาการสมวัย
โครงการตำบลนมแม่เพื่อลูกสมองดีมีพัฒนาการสมวัย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กรกฏาคม 2562
อาหารกลางวันเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาหารกลางวันเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียร
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองเฉลิมพระเกียร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบวัดเกาะเพชร
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบวัดเกาะเพชร
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2562
โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำ
โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2562
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้อง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2562
ตักบาตรทางเรือเนื่องในวันเข้าพรรษา
ตักบาตรทางเรือเนื่องในวันเข้าพรรษา
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ทำบุญถวายเทียนพรรษา 3 วัด
ทำบุญถวายเทียนพรรษา 3 วัด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2562