อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)
โครงการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2562
รงเรียนครอบครัว (หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครั
รงเรียนครอบครัว (หลักสูตรเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครั
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา"
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2562
ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562
ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2562

โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะ
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2562
โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ
โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2562
จิตอาสาพัฒนาเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
จิตอาสาพัฒนาเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประกวด “โครงการสถานที่ราชการสะอาด สวยงาม สถานที่ทำงานน่าอยู่
ประกวด “โครงการสถานที่ราชการสะอาด สวยงาม สถานที่ทำงานน่าอยู่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2562
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2562
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2562
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2562

แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่15 ประจำปี 2562
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่15 ประจำปี 2562 "ชุมทา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2562
Big Cleaning Day (5ส)
Big Cleaning Day (5ส)
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี  พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ. 2562
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2562
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2562

ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มารับบริการหร
ประสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มารับบริการหร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลเก
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลเก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร  ประจำปี 25
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี 25
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2562
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2562