งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
     
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ
   
 
   

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2560  วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรงาม  สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560