งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
     
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ
   
 
   

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันพุธ  ที่ 29 มีนาคม  2560  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารเพชรงาม  สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2560