งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
     
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ
   
 
   

 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7  ประจำปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันอังคาร  ที่ 16  พฤษภาคม  2560  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคารเพชรงาม  สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560