งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
     
แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
   

 เทศบาลได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎดังนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2561