งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
   

 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561