งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ
     
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563 ครั้งที่ 2
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562