งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564
   
 
   

 ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ ทำให้ไม่ถูกชี้มูลความผิด หรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ไม่ว่่าจะเป็น ปปช. ปปท. สตง.  ผวจ. นอภ. สถ. หรือการร้องเรียนจากประชาชน หรือองค์กรอื่นแต่อย่างใด 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2564