งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563
   
 
   

 ด้วยเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศมช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2563