งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ปรกาศใช้เทศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 24 กันยยน 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2563