งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเพชร เรื่อง เจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “เทศบาลตำบลเกาะเพชร สุจริต โปร่งใส ใส่ใจความเพียงพอ”
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2564