งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
     
แผนดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
   
 
   

 เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564