งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   
 
   

 การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง อย่านำบุตรหลานไปในพื้นที่เสี่ยง และให้พำนักอยู่ที่พักอาศัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ก่อนเปิดเรียน 14 วัน

ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ และตามมาตรการการป้องกันโรคของทางราชการกำหนด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564