งานทะเบียนราษฎร
สวัสดิการเพื่อยังชีพ
สายตรงสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ถึง สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสมัครผ่าน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมานั้น 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2564